Media

FOTOS

AUDIO

Preis­trä­ger­kon­zert KIWANIS Wettbewerb 2015

audio
W. A. Mozart Vio­lin­kon­zert No. 5, A-Dur, KV 219, 3. Satz: Ron­deau. Tem­po di Menu­ettby Cham­ber orches­tra of the
Record­ing, Mas­te­ring & Mix: Flu­rin Deno­vas

VIDEO

Johan­na Rup­pert | E. Ysaye: “Bal­la­de” für Vio­li­ne Solo

Duo Karu­na | A. Piaz­zol­la: “Night­club 1960”

Page crea­ted by can­tel­li web­de­sign